יום רביעי, 27 ביוני 2012

דו"ח מקצועי אקדמאי קובע: "היעדים שהוצבו למרכז האוניברסיטאי באריאל ע''י המועצה להשכלה גבוהה יהודה ושומרון לתקופת ההכרה הזמנית הושגו באופן מלא ואף מעבר לכך"


תמוז תשע"ב, יוני 2012

עיקרי  דו"ח וועדת הבדיקה :
1.     על פי הדו''ח, המרכז עמד באופן מלא בכל הדרישות והיעדים שהוצבו לו להכרה כאוניברסיטה ואף מעבר לכך (לשון הדו''ח).
 2.     חברי הוועדה, חתן פרס נובל פרופ' ישראל אומן (העברית), פרופ' עמוס אלטשולר (בן גוריון), פרופ' מאיר וילצ'ק (מכון ויצמן), פרופ' דוד חסון (טכניון) ונוספים קבעו כי המרכז עמד בכל הקריטריונים הנדרשים כדי לקבל הכרה קבועה כאוניברסיטה.

 הסטודנטים:
·        ייצוג של כל רבדי החברה: במרכז האוניברסיטאי לומדים חילוניים, דתיים, אתיופים, ערבים וישראלים.
·        רק 15% מכלל הסטודנטים הם תושבי יו''ש. 85% מהסטודנטים מתחומי "הקו הירוק".
·        במרכז האוניברסיטאי לומדים כ-180 סטודנטים בני העדה האתיופית, יותר מכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
·        אחוז מקבלי מלגת IMPACT (מלגה לחיילים קרביים ממשפחות מעוטות יכולת) הגבוה בישראל.
 פעילות מחקרית:
·        "במהלך השנים האחרונות גדלה ביותר הפעילות המחקרית במרכז האוניברסיטאי וזאת במקביל לגידול המהיר של הסגל האקדמי הבכיר".
·        412 פרסומים מדעיים בכתבי עת שפיטים.
·        52 פטנטים בתחום המדעים.
·        357 סטודנטים לתארים מתקדמים.
·        גיוס מענקי מחקר מהארץ ומהעולם בהיקף של למעלה מ- 6.5 מיליון דולר.
·        המרכז האוניברסיטאי הקים שתי חברות הזנק. האחת חברת חממה והשנייה במימון קרן סקולקובו – מקימת "עמק הסיליקון הרוסי" (מימון של 1 מיליון יורו).


דעת הוועדה :
·        פרופ' ישראל אומן ופרופ' עמוס אלטשולר על המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה- "המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה במרכז האוניברסיטאי היא ברמה שלא הייתה מביישת שום אוניברסיטה טובה".
·        פרופ' מאיר וילצ'ק ממכון ויצמן על המחלקה לכימיה, ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית- "התרשמתי שהם מבצעים מחקרים מדעיים ברמה גבוהה ולא פחות טובות ממדענים באותו מעמד באוניברסיטאות אחרות בארץ... לאור התרשמותי החיובית ולאור הרמה הגבוהה שהציגו המדענים במחלקות הנ''ל, אין לי ספק שצריכים לשדרג את המרכז האוניברסיטאי לאוניברסיטה על כל הזכויות הנובעות מכך".
·        פרופ' דניאל שפרבר מבר אילן על הפקולטה למדעי החברה והרוח: "המוסד משקיע רבות במחשבה נבונה, בתכנון מפוקח ובמשאבים לפיתוח ולקידום בכל התחומים, וראוי הוא להוקרה על כך. בסיכומו של דבר, הנני ממליץ ללא כל הסתייגות להעניק למרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון מעמד של אוניברסיטה לכל דבר".
·        פרופ' דוד חסון מהטכניון על המחלקה להנדסת כימיה וביוטכנולוגיה: "מספר הבוגרים של מחלקה זו מגיע למאות והם נקלטים היטב כמהנדסי כימיה מן השורה. לסיכום, נראה לי שיש כיום הצדקה מלאה להענקת התואר אוניברסיטה למכללת אריאל".

 הטענות נגד אינן "נקיות" :
הטענות המועלות על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות בורחות במכוון מהדיון האמיתי, האקדמי, שהוא עמידתו של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בסטנדרטים האקדמיים והמחקריים הקובעים את ההבחנה בין מוסד אוניברסיטאי למוסדות השכלה גבוהה מסוג מכללה.
ידוע לוועד ראשי האוניברסיטאות בסוגיה התקציבית שכבוד שר האוצר לשעבר אהוד אולמרט, בממשלתו של אריאל שרון, התחייב על דעת אגף התקציבים והאוצר שתוספת תקציב לאוניברסיטת אריאל, לכשתינתן, לא תהיה על חשבון התקציב הקיים של כלל ההשכלה הגבוהה, אלא כתוספת שתינתן למטרה זו על ידי האוצר.
ועד ראשי האוניברסיטאות נמנע מלהיכנס לדיון של עמידת המרכז האוניברסיטאי באמות מידה אלו כיון שרובם של ראשי האוניברסיטאות יודעים את האמת - שבכל אחד מהפרמטרים ומהתבחינים הרלוונטיים עומד כבר היום המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ברמות הנדרשות מאוניברסיטה.
הדבר בא לידי ביטוי למשל במכתבו של פרופסור מאיר וילצ'ק (חבר ועדת הבדיקה שמונתה לקבוע האם המרכז האוניברסיטאי עומד בסטנדרטים של אוניברסיטה), מבכירי המדענים בארץ, לשעבר דקן הפקולטה לביוכימיה וביופיזיקה במכון ויצמן וחתן פרס ישראל למדעי החיים, חתן פרס וולף וחתן פרס א.מ.ת.
"ראיתי והתרשמתי שהמדענים במחלקות לכימיה ביולוגית ולביולוגיה מולקולרית, מבצעים מחקרים ברמה גבוהה ולא פחות טובה מהמדענים באותו מעמד מאוניברסיטאות אחרות בארץ... ברצוני לציין שבמספר מקרים החוקרים מאריאל הם ברמה יותר גבוהה... לאור התרשמותי החיובית ולאור הרמה הגבוהה שהציגו מדענים במחלקות הנ"ל אין לי ספק שצריכים לשדרג את המרכז האוניברסיטאי לאוניברסיטה עם כל הזכויות הנובעות מכך..."
מכתב זה הוא חלק מדו"ח ועדת מעקב אוניברסיטאית שליוותה את שלב קבלת ההכרה הזמנית כאוניברסיטה והתפתחות המוסד בשש השנים האחרונות והמליצה בעקבות עבודתה, על מתן הכרה קבועה כאוניברסיטה.
בדו"ח וועדת הבדיקה נקבע "אנו קובעים פה אחד כי המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון מתפקד כאוניברסיטה לכל דבר ועניין והוא ראוי להיות אוניברסיטה. אנו ממליצים להמיר את ההכרה הזמנית כאוניברסיטה שקיבל המוסד למשך חמש שנים להכרה קבועה כאוניברסיטה בתום חמש שנות ההכרה הזמנית".

חברי ועדת הבדיקה של המל"ג:
·        פרופ' (אמריטוס) עמוס אלטשולר- יו"ר הוועדה, יו"ר מל"ג יו"ש, דקן הפקולטה לשעבר למדעי הטבע אוניברסיטת בן גוריון.
·        פרופ' (אמריטוס) ישראל אומן- חתן פרס נובל לכלכלה, חתן פרס ישראל. חבר האקדמיה הישראלית למדעים, האוניברסיטה העברית.
·        פרופ' (אמריטוס) דוד חסון- לשעבר סגן נשיא למחקר ולפיתוח ודקן הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון.
·        פרופ' מאיר ויליצ'יק- חתן פרס וולף ופרס ישראל למדעי החיים. חבר האקדמיה הישראלית למדעים, מכון ויצמן.
·        פרופ' דניאל שפרבר- חתן פרס ישראל במדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן.
·        פרופ' טוביה מילוא – דקן לשעבר של הפקולטה להנדסה בטוניברסיטת ת"א.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה