יום שני, 2 בינואר 2012

המתנחלים 2012 : פרופיל השקפתי

מחקר שנערך במחלקת המחקר של מועצת יש"ע בחודש דצמבר 2011 בנוגע להשקפותיהם הדתיות של תושבי יו"ש מעלה ממצאים מפתיעים. לפי הנתונים שנאספו מיישובי וערי יהודה ושומרון עולה כי רק כשליש מתושבי האזור משתייכים לזרם המגדיר את עצמו 'דתי –לאומי' ואילו היתר – שניים מכל שלושה תושבים - מזוהים עם הציבור החרדי או החילוני.

בקרב תושבי המועצות המקומיות, המונות כ-80,000 תושבים, 45% מזוהים עם המחנה הדתי-לאומי, 46% חילוניים ו-9% בלבד חרדים.

בקרב תושבי הערים מסתמן רוב מוחלט לתושבים שאינם דתיים-לאומיים. מתוך כ-150,000 תושבי הערים, כ-62% מזוהים כחרדים, 29% כחילונים, ורק -9% דתיים-לאומיים.

במועצות האזוריות, המאגדות את היישובים הקהילתיים הקטנים, מסתמנת מגמה הפוכה. מתוך כ-110,000 תושבי המועצות האזוריות, כ-62% נמנים על הזרם הדתי-לאומי, 31% משתייכים לציבור החילוני ו-7% בלבד מוגדרים כחרדים.

האוכלוסייה ביהודה ושומרון כוללת נציגות משמעותית של שלושת המגזרים המרכזיים בחברה הישראלית, ורחוקה מלהיות נחלתו של ציבור או מגזר מצומצם מסוים.

(*מספרי התושבים הם על סמך נתוני משרד הפנים, נכון ליוני 2011. הערכה כי כיום ביש"ע חיים כ-350,000 תושבים)

מצ"ב גרפים בחלוקה לסוגי רשויות (מקומיות, אזוריות, עיריות) :
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה