יום חמישי, 19 ביולי 2012

כמה זה עולה לנו? על תקציבים והשקעות ביהודה ושומרון


שאלת הנוכחות היהודית ביהודה ושומרון מצויה בשיח הישראלי מזה עשרות שנים. העמדות של שני הצדדים מוכרות וכמעט כל הטיעונים הושמעו, ואין הרבה מה לחדש. זהו ויכוח ישן, שכמעט כבר לא רלוונטי.
אלא שבשנים האחרונות, כותבים שונים אוהבים לערב בדיון זה עובדות ונתונים לא ענייניים המסיטים את השיח ממקומו הראוי. כותבים אלו מציגים נתונים כלכליים שונים לפיהם עלות ההתנחלויות היא אסטרונומית וחסרת פרופורציות, ברמה המעיקה על תקציב המדינה ומהווה פגיעה בפריפריה ובשכבות החלשות. 
לטעמנו, בחינת ההתיישבות בארץ ישראל רק בעיניים כלכליות מעמידה את כל ההיסטוריה הציונית בביקורת דומה. לא רק זאת, אלא שטענות אלו מבוססות על מידע אובייקטיבי כביכול, המצריך בדיקה והכירות עם הנתונים. בדיקה של העובדות האמתיות תגלה כי תובנה זו הנה חסרת בסיס.

אין השקעות תקציב מיוחדות ביהודה ושומרון – רק לקיום חיים רגיל כמו כל אזרח
בעשור האחרון מדינת ישראל לא משקיעה ביהודה ושומרון השקעות עודפות על שאר אזורי הארץ. יש באזור מעט מאוד השקעות ציבוריות למגורים, וגם תקציבי הפיתוח אינם מיטיבים עם יש"ע יותר מאזורים אחרים בארץ. כמו בכל הארץ, מוסדות חינוך קמים ביש"ע על פי שכלול מספר התלמידים בנוסחה קבועה, וכך גם מוסדות ציבור ורווחה. מבני ציבור גדולים קמים ביש"ע בזכות עבודה מאומצת של ראשי הרשויות ובעיקר מכספי תרומות. ההשקעות בתשתיות התחבורה משמשות גם את ערביי הרשות הפלסטינית, הם נוסעים אתנו יחד באותם כבישים יום יום.
גם לתושבים אין הטבות מיוחדות.כל הכספים המועברים ליהודה ושומרון משמשים לאספקת צורכיהם הבסיסיים של התושבים וניתנים להם על פי מפתח החלוקה המקובל ביתר אזורי הארץ. מי שטוען כי אין להשקיע כלל ביו"ש טוען למעשה כי לתושבים שם אין זכות קיום אלמנטרית. תושבי יהודה ושומרון משרתים במילואים, עובדים במגזר הפרטי והציבורי, משלמים מס וממלאים את כל חובותיהם כלפי המדינה, ובכך מסייעים לפיתוח הכלכלי בישראל. ולעתים אפילו יותר מאזורים אחרים במדינה. רמת ההתגייסות ליחידות הקרביות בצבא גבוה וכל שנה מועצה אחרת ביו"ש נמצאת בראש רשימת אחוז המתגייסים ליחידות שדה, רמת ההתנדבות בתחומים חברתיים גבוהה כמו גם תרומתם של תושבי יש"ע למדינת ישראל.
ההטבה היחידה ממנה "נהנים" תושבי יהודה ושומרון היא הנחה בתחבורה ציבורית שנועדה לעודד תושבים לנסוע באוטובוסים ממוגני ירי וכך לחסוך עלויות מיגון של רכבים פרטיים. 

הוצאות ייחודיות בתקציבי המועצות 
תקציבי הרשויות ביהודה ושומרון ניתנים על פי קריטריונים ברורים ומושפעים מהפריסה הרחבה של ההתיישבות, מהיותה פריפריה, מהמדד הסוציו-אקונומי של התושבים. בתוך תקציבי משרד הפנים מועברים לרשויות גם תקציבים מיוחדים, הנובעים מהמציאות המיוחדת שנוצרה בעקבות הסכמי אוסלו שגרמה לניתוקם של ישובים, סגירת כבישים לתנועה ישראלית, לאיומים יום יומיים וכדומה.
חלק גדול (לעיתים מעל 50%) מהתקציב המועבר לרשויות ביהודה ושומרון עבור חינוך משמש עבור הסעות ממוגנות ירי. המדינה מחייבת את הרשויות להשתמש בהסעות אלו עבור התלמידים לאחר הסכמי אוסלו ובעיקר לאור הטרור שהחל בשנת 2000 .
לדוגמא, כרבע מתקציבה הכולל של מועצה אזורית דרום הר חברון, משמש למימון הסעות ממוגנות. בדומה לכך, בשל מדיניות חדשה של מגן דוד אדום, נטל הפעלת האמבולנסים נפל גם הוא על המועצות האזוריות, והוא נכלל בתקציבן השוטף. גם הוצאות שונות הנובעות מהמצב שנוצר אחרי הסכמי אוסלו, עם סגירתם של כבישים והצרכים הביטחוניים הייחודיים שנוצרו בשטח נוספו לתקציבי המועצות השוטף.
לא זו בלבד, אלא שההשקעה הציבורית בשירותים שונים בהתנחלויות מניבה יותר מאשר השקעה מקבילה בחלק מערי המרכז – מוסדות החינוך ביו"ש, למשל, זוכים לתפוסה מלאה, בניגוד לתפוסה חלקית במקומות אחרים.

תרומת ההתיישבות לכלכלה הישראלית
באזור יהודה ושומרון כ800 מפעלים בכ14 אזורי תעשייה , מפעלים אלו מספקים פרנסה לכ17,000 עובדים ישראלים וערבים יחד. היקף היצוא ממפעלים אלו עומד על מאות מיליוני דולרים בשנה. תרומת התעשייה לפיתוח הכלכלי של האזור ולטובת יצירת דו-קיום על בסיס כלכלית הינה משמעותית גם לתושבי הרשות הפלסטינית.
פריסת ההתיישבות מצפון באזור גוש שקד וחיננית, דרך מערב השומרון ובנימין, עוטף ירושלים, מערב גוש עציון וחבל יתיר יוצר מניפת עבודה רחבה של תושבי יו"ש בכל רחבי הארץ – מהגליל עד הנגב כולל מישור החוף. תושבי יהודה ושומרון עובדים במגזר הפרטי והציבורי משלמים מס וממלאים את כל חובותיהם כלפי המדינה, ובכך שותפים לפיתוח הכלכלי בישראל.

השקעות ביטחוניות – בעיקר לטובת כל תושבי המדינה
ההשקעות הביטחוניות הגבוהות בבניית גדר ההפרדה ובפעילות מבצעית יזומה, לא נעשות בשביל להגן על המתנחלים, אלא להגן על תושבי המדינה כולה. משימתה המוצהרת של אוגדת איו"ש אינה לשמור על ההתנחלויות, אלא על מרכז המדינה המאוים באופן חמור על ידי ארגוני הטרור. הפעילות המבצעית השוטפת ברמאללה ובערים אחרות נועדה להגן על תל-אביב.

הישובים כבר קיימים – הוצאתם תעלה למדינה הון עתק
ההתיישבות ביש"ע היא עובדה קיימת. פינוי ההתנחלויות אינו מהלך חסכוני כלל וכלל. העלות המתוכננת של פינוי גוש קטיף עמדה על כ-3 מיליארד ש"ח , אולם עד כה עומד תקציב ההתנתקות על למעלה מ-13 מיליארד ש"ח שנגרעים מקופת המדינה. פי ארבעה ויותר מהמתוכנן. חישוב עלויות אלו באופן יחסי לגבי פינויים של "רק" כ-150 אלף מתנחלים שאינם תושבי ה 'גושים' ביהודה ושומרון, תביא אותנו לסכום הוצאות מינימאלי של כ-250 מיליארד ש"ח - סכום הזהה לכל תקציב המדינה (ביטחון, בריאות, חינוך, כלכלה ועוד) למשך שנה. עצם גירוש התושבים מבתיהם הוא כמובן מנוגד למוסר ולצדק החברתי, אך גם בהיבט הכלכלי מהלך כזה יביא להוצאות לאומיות עצומות, ויוביל להחרפת הצפיפות והלחץ על ערי המרכז יחד עם עלייה חדה במחירי הדירות.

כמה עלו לנו ניסיונות ה"שלום" והוויתורים של השמאל ?
הבדיקה הכלכלית של עלות ההתנחלויות הנה תעמולה זולה, שנועדה להכפיש את מדיניות הימין ולעורר כלפיו דה-לגיטימציה עזה. מדיניות השמאל בעשורים האחרונים לא הייתה זולה כלל וכלל. זו משימה כמעט בלתי-אפשרית לכמת מבחינה כספית את עלותן של טעויות מדיניות כדוגמת הסכמי אוסלו, ההתנתקות והנסיגה מלבנון. ההשלכות שהיו למהלכים אלא על תקציב הבט"ש, על מיגון ישובי הדרום, רכישת אמצעי לחימה, פיצויים לניזוקים על אבדן ימי עבודה ונזק לתעשיות הנן עצומות ומתמשכות לאורך זמן רב.

וכשמזכירים את עוטף עזה, אפשר רק לדמיין את מה היה המצב לו בוצעו הנסיגות והיינות מתמודדים עם אזור "עוטף פלסטין" המשתרע מעפולה עד באר שבע. העלויות הכלכליות של מיגון ערי העוטף ובהן כפר סבא, ראש העין ונתניה יעלו לקופת המדינה הרבה יותר מתקציבי ההתיישבות.  

הוויכוח על ההשקעה בהתנחלויות הוא דיון ישן, לא רלוונטי ועתיק. ההתיישבות ביהודה ושומרון הינה עובדה קיימת והתושבים שם שותפים מלאים בכל החובות של החברה הישראלית וכך זכאים גם לזכויות מלאות של אזרחי המדינה בחינוך, ברפואה, בתרבות ועוד. שימוש שטחי וציני בנתונים כלכליים על מנת לתקוף את ההתיישבות מטעה את הציבור ולא תורם לתרבות השיח והדיון בנושא.

5 תגובות:

 1. התכוונתם "רמת איום" ולא "רמת מאוימות".

  השבמחק
 2. רק בנושא המימון לתחבורה ציבורית- גם בין אריאל לת"א שלא נוסעים באוטובוסים ממוגני ירי המדינה מסבסדת 50% מעלות כל כרטיס.

  השבמחק
 3. בס"ד
  נכון מאוד!!! כתבה מעולה ואמיתית עלינו@!!!
  כתושבת גינות שומרון ביישוב קרני שומרון רבתי אני ממש התלהבתי מהכתבה ומכל מה שהיא אומרת נכון ואמת!!!

  השבמחק
 4. כתבה פרווה
  בעיקר עסוקה בלברוח משאלת העלות
  רוצים לבחון באמת את עניין העלות ?
  תשוו בין עלות שנתית לתושב ביו"ש לבין עלות לתושב בשדרות אוו קיבוץ
  בעוטף עזה

  השבמחק
 5. קשקוש ביצים ימני מצוי
  לא צריך לפנות אותכם רק להשאיר אתכם מעבר לגדר

  השבמחק